Gelişme Yenilenmektir!

Çarpık Kentleşmenin Giderilmesi
Kullanışlı Yaşam Alanları

Tüm Yaşam Ve Çalışma Alanlarında Yenilenme

İster konut ister iş alanı olsun
"YAŞAM ALANALARI" kişilere huzur ve refah içinde
bir hayat vaadetmeli!

1
1

Kentsel Dönüşüm Neden Gerekli?

 • Afet riski
 • Plan gözetilmeksizin inşa edilmiş yapılar
 • Planlı olduğu halde eskiyen yapılar
 • Hızlı kentleşme ve değişen koşullara bağlı fiziksel, sosyal ve ekonomik gereksinimler

Kentsel Dönüşüm Çözümsüzlüğe Neden
Olan Temel Sorunlar

 • Yasal altyapı
 • Kurumlar arası yetki ve koordinasyon sorunları
 • Finansman
 • Siyasal çekinceler
 • Yöntem belirsizliği ve kararsızlık

Çözüm: Kentsel Dönüşüm Master Planı

“Kentsel Dönüşüm Master Planı Kavramı” kent bütünündeki bütün alanları ele alıp ve hepsinin bir diğeriyle sosyal, ekonomik ilişkilerini kurarak daha sürdürülebilir ve gelecekteki muhtemel sorunlardan uzak bir çözüm sunar. Bir örnekle açıklamak gerekirse; bir kentteki her alan arazi bakımından dönüşümü gerçekleştirecek potansiyelleri bünyesinde barındırmıyor olabilir. Arazi bakımından değerli bir alanda bulunan bir dönüşüm alanı kendi dönüşümünü kolaylıkla gerçekleştirip üzerine artı değer yaratabilirken, kentteki bir başka dönüşüme ihtiyacı olan alan arazi bakımından çok da değerli olmayan ve kendini finanse edemeyecek bir konumda bulunabilir. Bu kendini finanse edemeyecek olan alan noktasal çözümlerde göz ardı edilirken, master plan çerçevesinde göz ardı edilmemektedir. Master plan kapsamında kendini finanse eden ve hatta artı değer yaratabilen alandaki ekonomik dinamiklerin diğer kendini finanse etmekten uzak olan alanlara dağıtılması ve birbiriyle ve kent bütünüyle ekonomik, fiziksel, sosyal vb. açılardan adaptasyonu ve entegrasyonu sağlanmış bir dönüşüm süreci yürütülmesi amaçlanır.

Kentsel Dönüşüm Master Plan Basamakları Nelerdir?

 • Ön araştırma raporunun hazırlanması
 • Dönüşüme ihtiyaç duyulan alanların ayrıntılı sınır tespitleri
 • Dönüşüm alanlarında arazi tespitlerinin ayrıntılı şekilde yapılması
 • Dönüşüm alanlarında ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etütlerin yapılması
 • Kentsel dönüşüm veri tabanı tasarımı
 • Coğrafi veri ilişkileri ve haritaların oluşturulması
 • Dönüşüm alanlarında ayrıntılı anket çalışmalarının yapılması
 • Anketlerin kentsel dönüşüm veri yapısında girilmesi
 • Hak sahipliliği değerlendirme formlarının netcad GIS Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısına uygun olarak hazırlanması
 • Etaplamalar

DUYURULAR | HABERLER

Sahabiye Kentsel Dönüşüm ile Şekilleniyor

Büyükşehir Belediyesi Sahabiye İş ve Finans Merkezi projesi ile ilgili çalışmalar sürüyor. Konu ile ilgili gelinen nokta, Doğukan Grup Yönetim Kurulu Üyesi – Kentsel Dönüşüm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nadir Doğan ve ekibi tarafından hazırlanan bir sunumla masaya yatırıldı.

Osmangazi Belediye Meclisi Üyelerine Kentsel Dönüşüm Anlatıldı

Osmangazi Belediye Meclisi üyelerine Doğukan Grup Kentsel Dönüşüm A.Ş. Genel Koordinatörü Sayın Akif Yılmaz’ın sunumu ile kentsel dönüşümde son durum anlatıldı.
Osmangazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar, “kentsel dönüşüm” de son aşamaya geldiklerini ifade etti.

Katarlı Misafirlerimize Kentsel Dönüşümü Anlattık

Katarlı misafirlerimize yönetim kurulu üyemiz Sn. Sinan Altınışık’ın katılımıyla Kentsel Dönüşüm kavramını örnek projelerimiz ile anlattık.

Kentsel Dönüşüm A.Ş., kentleri yaşanabilir kılmak ve çok uzun süreler boyunca yaşayan bir varlık gibi canlı tutmak için çalışmaktadır. Bu doğrultuda çevresel ve hayati önceliği olan konuları değerlendiren Kentsel Dönüşüm A.Ş., çalışma yaparken kendi vazgeçilmez değerlerini de korumaktadır
Ayrıntılı Bilgi için Hakkımızda Sayfası –>

KENTSEL DÖNÜŞÜM İLE YAŞAM STANDATLARIMIZI YÜKSELTELİM – GELİŞELİM – YENİLENELİM